Servizos

Correo EDU

Correo electrónico da Consellería de Cultura e Educación

Buscador de centros

Guía de centros educativos

XADE

Xestión administrativa da educación

CXT

Concurso xeral de traslados

espazoAbalar

Acceso aos servizos de espazoAbalar

Habilitacións para a docencia en centros privados

Habilitacións para a docencia en centros privados

Ciclos web

Admisión en ciclos formativos

Persoal centros

Xestión de Persoal para Centros

DRDorienta

Recollida de datos estatísticos de orientación

Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

Oposicións

Xestión de oposicións e tribunais

Axudas libros

Axudas para a adquisición de libros de texto

Xestión de comedores escolares

Xestión de comedores escolares

Avalia

Avaliacións do sistema educativo

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades