Contratos-programa

Programas enfocados á mellora do éxito escolar

Convivencia xestión

Xestión da convivencia nos centros educativos

Correo EDU

Correo electrónico da Consellería de Cultura e Educación

CXT
CXT

Concurso xeral de traslados

Datos persoais

Consulta e alegación do expediente persoal

Dicionario

Dicionario de galego

DRD 2012
DRD

Documento de recollida de datos de réxime xeral

DRDadi

Estatística de atención á diversidade

DRDespe

Estatística de educación especial

DRDorienta

Recollida de datos estatísticos de orientación

drdrespe

DRD de rexime especial

espazoAbalar

Acceso aos servizos de espazoAbalar

FCT
FCT

Formación en centros de traballo

Fondolibros

Fondolibros

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

Páginas

FCT
FCT

Formación en centros de traballo

Páginas

xecocentros

Xestión de contas dos centros

Persoal centros

Xestión de Persoal para Centros

Transporte escolar

Xestión do transporte escolar

Plataforma de contratación

Procedementos publicados de contratación públicos

Plan Proxecta

Dirixido a fomentar a innovación educativa nos centros

Buzón de informes

Acceso ao listado dos informes solicitados

Datos persoais

Consulta e alegación do expediente persoal

auxconversa

Solicitudes de auxiliares de conversa

Contratos-programa

Programas enfocados á mellora do éxito escolar

Axudas libros

Axudas para a adquisición de libros de texto

Comedores: simulación taxa

Simulador do cálculo da taxa de comedores

FCT
FCT

Formación en centros de traballo

drdrespe

DRD de rexime especial

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

Fondolibros

Fondolibros

Páginas