Contratos-programa

Programas enfocados á mellora do éxito escolar

Convivencia xestión

Xestión da convivencia nos centros educativos

Correo EDU

Correo electrónico da Consellería de Cultura e Educación

CXT
CXT

Concurso xeral de traslados

Datos persoais

Consulta e alegación do expediente persoal

Dicionario

Dicionario de galego

DRD 2012
DRD

Documento de recollida de datos

DRDadi

Estatística de atención á diversidade

DRDorienta

Recollida de datos estatísticos de orientación

drdrespe

DRD de rexime especial

espazoAbalar

Acceso aos servizos de espazoAbalar

FCT
FCT

Formación en centros de traballo

Fondolibros

Fondolibros

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

Habilitacións para a docencia en centros privados

Habilitacións para a docencia en centros privados

Páginas

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

Premios BACHARELATO

Premios extraordinarios de Bacharelato

Substitutos

Xestión de substitucións

Persoal centros

Xestión de Persoal para Centros

drdrespe

DRD de rexime especial

Títulos

Xestión de propostas de títulos

CXT
CXT

Concurso xeral de traslados

Ciclos web

Admisión en ciclos formativos

Acreditación de competencias profesionais

Acreditación de competencias profesionais

DRDorienta

Recollida de datos estatísticos de orientación

Premios FP

Xestión de premios extraordinarios de Formación Profesional

Datos persoais

Consulta e alegación do expediente persoal

Avalia

Avaliacións do sistema educativo

Comedores: simulación taxa

Simulador do cálculo da taxa de comedores

Recoñecemento médico

Servizo de Prevención de Riscos Laborais

Páginas