Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Concurso-oposición para o acceso ao corpo de inspectores de Educación para o ano 2010

Mar, 08/06/2010 - 09:27

Orde do 15 de febreiro de 2010 pola que se convoca concurso-oposición para o acceso ao corpo de inspectores de Educación.

Forma de participación: a solicitude deberá efectuarse por internet a través da páxina web da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, no servizo relacionado máis abaixo e deberá imprimirse a instancia que se presentase nalgún dos lugares previstos no número 3.5 desta convocatoria