Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Listaxe de adxudicación de prazas para o curso 2013/2014 nos conservatorios superiores de música de Galicia

Xov, 04/07/2013 - 10:15

Xúntase a Listaxe de adxudicación de prazas para o curso 2013/2014 nos conservatorios superiores de música de Galicia (ao abeiro do punto quinto da Resolución do 25 de abril de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Música para o curso 2013/14).

Menú Advertisement

Escolarización

Sen términos