Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Automatización e Robótica Industrial

Mér, 03/07/2013 - 08:31

Xúntase o Decreto 102/2013, do 13 de xuño, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Automatización e Robótica Industrial.