Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Relación provisional de solicitantes excluídas/os, proposta de adxudicación provisional de prazas de residencia e relación provisional de suplentes para cubrir as vacantes que se poidan producir nos CRD da Coruña, Ourense e Vigo para o curso 13/14

Lun, 01/07/2013 - 14:08

Xúntanse a Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos do 1 de xullo de 2013, pola que se acorda publicar a relación provisional de solicitantes excluídas/os, a proposta de adxudicación provisional de prazas de residencia e a relación provisional de suplentes para cubrir as vacantes que se poidan producir nos Centros Residenciais Docentes da Coruña, Ourense e Vigo para o curso 2013/2014, proposta pola Comisión de Valoración, segundo a convocatoria efectuada mediante a Orde do 3 de maio de 2013 (DOG núm. 91., do 14.5.2013).

  • Prazo para presentar reclamación: 10 días hábiles (1-12 de xullo de 2013), que deberán dirixirse ao respectivo Centro Residencial Docente
PDF icon Orde do 3 de maio de 2013: Convocatoria de prazas nos CRDs da Coruña, Ourense e Vigo (DOG)PDF icon Proposta de adxudicación provisional de prazas no CRD da CoruñaPDF icon Relación provisional de solicitantes excluídas/os no CRD da CoruñaPDF icon Proposta de adxudicación provisional de prazas no CRD de Ourense (homes)PDF icon Relación provisional de suplentes para cubrir vacantes no CRD de Ourense (homes)PDF icon Proposta de adxudicación provisional de prazas no CRD de Ourense (mulleres)PDF icon Relación provisional de suplentes para cubrir vacantes no CRD de Ourense (mulleres)PDF icon Relación provisional de solicitantes excluídas/os no CRD de OurensePDF icon Proposta de adxudicación provisional de prazas no CRD de Vigo (homes)PDF icon Relación provisional de suplentes para cubrir vacantes no CRD de Vigo (homes)PDF icon Proposta de adxudicación provisional de prazas no CRD de Vigo (mulleres)PDF icon Relación provisional de suplentes para cubrir vacantes no CRD de Vigo (mulleres))PDF icon Relación provisional de solicitantes excluídas/os no CRD de VigoPDF icon Adxudicación definitiva de prazas CRD da CoruñaPDF icon Adxudicación definitiva de prazas CRD de Ourense (homes)PDF icon Adxudicación definitiva de prazas CRD de Ourense (mulleres)PDF icon Relación definitiva de solicitantes excluídas/os CRD de OurensePDF icon Relación definitiva de suplentes CRD de Ourense (mulleres)PDF icon Adxudicación definitiva de prazas CRD de Vigo (homes)PDF icon Adxudicación definitiva de prazas CRD de Vigo (mulleres).PDF icon Relación definitiva de solicitantes excluídas/os CRD de VigoPDF icon Relación definitiva de suplentes CRD de Vigo (homes)PDF icon Relación definitiva de suplentes CRD de Vigo (mulleres)