Libros para educación secundaria a distancia. Currículo 1997

Ámbito natureza

               Módulo 1: Os materiais terrestres

               Módulo 2: A auga e o aire

               Módulo 3: Os seres vivos

               Módulo 4a: Saúde e medio ambiente

               Módulo 4b: Máquinas e produtos

Ámbito tecnolóxico-matemático

               Módulo 1: Tecnoloxía e deseño

               Módulo 2: Tecnoloxía e desenvolvemento

               Módulo 3: Industria e mercado

               Módulo 4A: Traballo e empresa

               Módulo 4B: Aplicacións da tecnoloxía informática

Ámbito sociedade

               Módulo 1: A poboación e os recursos

               Módulo 2: O devir da sociedade humana

               Módulo 3: O mundo actual

               Módulo 4A: Economía e traballo

               Módulo 4B: Arte e lecer

Ámbito comunicación: Lingua galega

               Módulo 1: Lingua galega

               Módulo 2: Os medios de comunicación social

               Módulo 3: A comunicación literaria

               Módulo 4a: A lingua, instrumento de aprendizaxe

               Módulo 4b: A comunicación persoal e profesional