Encontre a súa información...

Unidades didácticas educación secundaria semipresencial

Ámbito da comunicación: Lingua inglesa

                    Actividades e temporalización  Introdución xeral

                    Solucionario    Tapescripts    Audios            

                    Unidade 1      Unidade 2      Unidade 3      Unidade 4      Vocabulario Módulo 1

                    Unidade 5      Unidade 6      Unidade 7      Unidade 8      Vocabulario Módulo 2

                    Unidade 9      Unidade 10    Unidade 11    Unidade 12     Vocabulario Módulo 3

                    Unidade 13    Unidade 14    Unidade 15    Unidade 16     Vocabulario Módulo 4