Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Resolución do 24 de maio de 2013 pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes desta consellería durante o curso escolar 2013/14

Ven, 14/06/2013 - 08:40

Xúntase a Resolución do 24 de maio de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes desta consellería durante o curso escolar 2013/14.

  • A aplicación de xestión estará accesible para cubrir e enviar a solicitude desde o día 18 de xuño ata o 30 de setembro de 2013 ambos os dous incluídos