Relación de aspirantes admitidos e excluídos no concurso-oposición para o acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres para o ano 2013

Mar, 11/06/2013 - 09:35

Xúntase a Resolución do 4 de xuño de 2013 da Dirección Xeral de Centros e  Recursos Humanos, pola que se elevan a definitivas as relacións de aspirantes admitidos e excluídos ao proceso selectivo para ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma, convocado por orde de 23 de marzo de 2013 (DOG do 4 de abril)