Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en programación da produción en moldeamento de metais e polímeros

Lun, 03/06/2013 - 08:40

Xúntase o Decreto 78/2013, do 16 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en programación da produción en moldeamento de metais e polímeros.