Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Avaliación de diagnóstico 2012/2013. Realizarase os días 23 e 24 de maio en 4º de educación primaria e os días 28 e 29 de maio en 2º curso de educación secundaria obrigatoria

Mar, 14/05/2013 - 09:45

Envío de instrucións aos centros educativos: 13 de maio de 2013

Data de apertura da aplicación informática avaldia: 15 de maio de 2013

Data de peche da aplicación informática avaldia: 19 de xuño de 2013

Materiais para a realización da proba: os materiais para a aplicación da proba (cadernos e cuestionario) faranse chegar aos centros educativos con anterioridade ao día de aplicación da proba.

Realización da proba:

Educación primaria

Día 23 de maio:

 • Competencia matemática
 • Descanso
 • Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico

Día 24 de maio:

 • Competencia en comunicación lingüística
 • Descanso
 • Cuestionarios de contexto

Educación secundaria obrigatoria

Día 28 de maio:

 • Competencia matemática
 • Descanso
 • Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico

Día 29 de maio:

 • Competencia en comunicación lingüística
 • Descanso
 • Cuestionarios de contexto

Calquera incidencia relativa á aplicación informática debe ser posta en coñecemento da Unidade de Atención a Centros (UAC), para a súa resolución, a través de:

Máis información