O1201063: Dinamización da aula virtual do IES As Lagoas

- Potenciar a utilización da aula virtual e tratar de mellorala en cantidade e calidade de contidos. - Integrar as novas tecnoloxías da información e comunicación no desenvolvemento da actividade habitual docente deste centro e en tódalas áreas e niveis do mesmo. - Participar e facer partícipe ao resto da comunidade educativa do IES As Lagoas tanto da elaboración como posterior mantemento e actualización da aula virtual
Mar, 30/04/2013 - 10:21
Dinamización da aula virtual do IES As Lagoas

Lugar de celebración: "IES As Lagoas" de Ourense
Temporalización:  29/01/2013  -  23/04/2013
Data límite de inscrición: 14/01/2013
Prazas:   20       
Duración: 20h.

Relatores: Mª Jesús Candau Chacón
                Gonzalo Baladrón Senra
Asesora:   Carmen Calleja Lameiras