O1201021: Achegas das novas aplicacións dixitais ás linguas estranxeiras

Coñecer e elaborar materiais didácticos a través de distintas ferramentas e recursos informáticos no ámbito educativo das linguas estranxeiras. Aula virtual, elaboración de materiais multimedia, edición de audio, imaxes e video, aplicacións mobiles para smartphones e tabletas…
Mar, 23/04/2013 - 13:06
Achegas das novas aplicacións dixitais ás linguas estranxeiras

Lugar de celebración: Centro de formación e recursos: Ourense
Temporalización:      04/02/2013  -  27/03/2013
Data límite de inscrición: 14/01/2013
Prazas:  20         horas presenciais: 24
Relatores:  Marco Vélez Barreiro
                 Xurxo Cobelas Sobrino
Asesora:    Carmen Calleja Lameiras

Máis información