Orde do 11 de maio de 2010 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira do corpo de mestres para cubrir, en réxime de comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente

Ven, 21/05/2010 - 12:34

Orde do 11 de maio de 2010 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira do corpo de mestres para cubrir, en réxime de comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente.

Prazo de presentación de solicitudes:

  • O prazo para a presentación de instancias para tomar parte nesta convocatoria, dirixidas ao Director Xeral de Centros e Recursos Humanos, será de quince días naturais contado a partir do día seguinte  da publicación da presente Orde no Diario Oficial de Galicia