Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Nomeamento dos membros da CiUG e publicación dos parámetros de ponderación das materias da fase específica da proba de acceso á universidade de bacharelato e FP, para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do SUG no curso 2013/14

Lun, 15/04/2013 - 08:29

Xúntase a Orde do 5 de abril de 2013 pola que se nomean os membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia e se publican os parámetros de ponderación das materias da fase específica da proba de acceso á universidade de bacharelato e FP, para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema Universitario de Galicia no curso 2013/14.