Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Convócase o concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

Lun, 18/03/2013 - 08:20

Xúntase a Orde do 7 de marzo de 2013 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

  • O prazo de presentación de solicitudes e documentación será de vinte días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.