Orde do 1 de marzo de 1991 pola que se dictan normas sobre racionalización do transporte escolar
Mar, 29/01/2013 - 14:01

A Orde do 1 de marzo de 1991 pola que se dictan normas sobre racionalización do transporte escolar publicouse no Diario Oficial de Galicia do 14 de marzo de 1991.