Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Resolución da convocatoria de Clubs de Lectura para o curso 2012/2013

Mar, 22/01/2013 - 11:53

Xúntase a  Resolución do 31 de decembro de 2012 relativa á convocatoria da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos de 4 de setembro, no contexto das actuacións para o fomento da lectura en centros escolares, pola que se incentiva o funcionamento de Clubs de lectura en centros públicos de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que acollan ensinanzas de educación secundaria, bacharelato, formación profesional ou ensinanzas de réxime especial, para o curso 2012/2013.