Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Convocatoria para a realización de proxectos de innovación en dinamización lingüística en centros docentes de titularidade da Consellería para o curso académico 2012/2013

Mar, 08/01/2013 - 08:30

Xúntase a Convocatoria da Secretaría Xeral de Política Lingüística e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se establecen as bases reguladoras para a realización de proxectos de innovación en dinamización lingüística en centros docentes de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e se procede á súa convocatoria para o curso académico 2012-2013.

  • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes dende o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Portal Educativo e na web da Secretaría Xeral de Política Lingüística.