Inspectores e inspectoras da Sede de Vigo e días de garda

Inspectores e inspectoras

Sede

Teléfono

Día de garda

Miguel Ángel Hernández Montes

Vigo

886 21 82 99

Martes

Carlos Alberto Antuña Souto

Vigo

986 81 75 46

Martes

María Reyes Estévez Forneiro

Vigo 986 81 77 72 Martes

Gustavo Lorenzo Prozzo

Vigo

986 81 77 70

Mércores

Juan Luis Ferreiro Carballido

Vigo

986 81 75 41

Mércores

Margarita Pérez Froiz

Vigo

986 81 77 75

Mércores

Antonio Estévez Rodríguez

Vigo

986 81 75 42

Xoves

Mª Teresa Fournol Marcos

Vigo

986 81 77 76

Xoves

José Fernando Carrasco Mera

Vigo

986 81 77 73

Xoves

Rosalía Polo Cal

Vigo

886 21 82 93

Xoves

Eduardo Seco Fernández

Vigo

986 81 77 74

Venres

Marina Couñago Enríquez

Vigo

986 81 75 49

Venres

Enrique Prado Cueva

Vigo

986 81 75 48

Venres

Raquel Gómez Fuentes

Vigo

886 21 82 94

Venres

 

Nos que non se especifica significa que é mañá e tarde.

O luns pola mañá están de garda todos/as os/as inspectores/as.

Consulta inspector ou inspectora-centro

  • Pode consultar o inspector ou inspectora dun centro educativo na información que lle ofrece a aplicación Buscador de centros