Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares 2010/2011

Ven, 07/05/2010 - 13:39

Xúntase a Orde de 23 de abril de 2010 pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, para o curso 2010/2011.

Máis información: