Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos

Mar, 04/05/2010 - 09:32

Resolución do 22 de abril de 2010, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria
obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de xuño e setembro e se ditan instrucións para a súa realización.