Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Circular 12/2012 pola que se ditan instrucións e se sinalan diversos aspectos relacionados cos concursos xerais de traslados de ámbito nacional

Mar, 06/11/2012 - 14:16

Xúntase a Circular 12/2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se ditan instrucións e se sinalan diversos aspectos relacionados con concursos xerais de traslados de ámbito nacional cos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, artes plásticas e deseño, profesores de música e artes escénicas, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da administración educativa e inspectores de educación.