×

Mensaxe de erro

  • Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! en DrupalDefaultEntityController->load() (liña 175 de /srv/www/drupal/htdocs/includes/entity.inc).
  • Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! en DrupalDefaultEntityController->cacheGet() (liña 388 de /srv/www/drupal/htdocs/includes/entity.inc).

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Proposta de concesión de bolsas destinadas aos estudantes universitarios que participan en programas de mobilidades con países extracomunitarios no curso 2012/2013

Mar, 02/10/2012 - 14:51

Xúntase a relación definitiva das solicitudes admitidas e excluídas das bolsas destinadas aos estudantes universitarios que participan en programas de mobilidades con países extracomunitarios no curso 2012/2013. Esta listaxe faise pública exclusivamente a efectos informativos. Próximamente publicarase no Diario Oficial de Galicia a correspondente Orde de resolución.

Segundo dispón o artigo 12 da bases da convocatoria, tanto os beneficiarios como os suplentes, deberán presentar, no prazo de 5 días ante a Secretaría Xeral de Universidades, asinada,  a aceptación ou renuncia á bolsa, segundo o modelo que figura como anexo a esta nota informativa. A aceptación ou renuncia tamén poderá enviarse a través do Fax, ao número 981-545422 ou ao correo electrónico sxu@edu.xunta.es

De conformidade co artigo 14º, apartado d) deberá remitir a Secretaría Xeral de Universidades  unha vez finalizado o programa de mobilidade, unha certificación do órgano competente da universidade da realización do programa de intercambio.

 

Menú Advertisement

Bolsas

Sen términos