Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Relación definitiva do profesorado seleccionado na convocatoria de licenzas de formación permanente en linguas estranxeiras en Canadá e Francia para o curso 2012/2013

Mar, 25/09/2012 - 10:39

Xúntase a proposta de resolución do 25 de setembro de 2012 pola que se fai pública a relación definitiva do profesorado seleccionado na convocatoria de licenzas por formación para o curso 2012-2013 destinadas a funcionarios docentes non universitarios, conforme ao baremo que figura no Anexo III da Orde do 27 de xuño de 2012 (DOG do 6 de xullo) e á resolución da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se oferta  a formación permanente do profesorado en linguas estranxeiras en Canadá e Francia.