Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Adxudicación definitiva de destinos entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI... para o próximo curso académico 2012/2013

Mar, 11/09/2012 - 22:03

Xúntase a listaxe definitiva de destinos para o curso 2012/2013, entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, ..., que non teñan destino definitivo ou que sexan desprazados por falta de horario, reingresados...