Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Puntuacións provisionais das persoas participantes na convocatoria de licenzas por formación para o curso 2012/2013 destinadas a funcionarios docentes non universitarios

Ven, 07/09/2012 - 13:30

Xúntase a listaxe coas puntuacións provisionais das persoas participantes na convocatoria de licenzas por formación para o curso 2012/2013 destinadas a funcionarios docentes non universitarios conforme ao baremo que figura no Anexo III da Orde do 27 de xuño de 2012 (DOG do 6 de xullo).

  • Segundo o artigo 6.4 da citada orde, establécese un prazo de cinco días naturais, contados a partir do día seguinte ao da data de publicación, para que os interesados poidan efectuar as posibles reclamacións.
  • Por mor dunha maior axilidade na xestión, poden adiantar as posibles alegacións e renuncias por mail ao enderezo licenzas.fprofe@edu.xunta.es  ou por fax ao nº 981 546550. O que  non exclúe facelo oficialmente co selo de rexistro de envío.

  • O teléfono de información e consultas é o 981.546.510

Menú Advertisement

Licenzas por formación

Sen términos