Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Convocatoria para incentivar o funcionamento de Clubs de Lectura en centros públicos durante o curso 2012/2013

Mar, 04/09/2012 - 09:55

Xúntase a convocatoria da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se incentiva o funcionamento de Clubs de Lectura en centros públicos de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e O.U., que acollan ensinanzas de educación secundaria, bacharelato, formación profesional ou ensinanzas de réxime especial, para o curso 2012/2013.