Orde do 15 de febreiro de 2010 pola que se convoca concurso-oposición para o acceso ao corpo de inspectores de Educación

Lun, 08/03/2010 - 14:22

Orde do 15 de febreiro de 2010 pola que se convoca concurso-oposición para o acceso ao corpo de inspectores de Educación.

Forma de participación: a solicitude deberá efectuarse por internet a través da páxina web da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, no servizo relacionado máis abaixo e deberá imprimirse a instancia que se presentase nalgún dos lugares previstos no número 3.5 desta convocatoria

Prazo de solicitudes: vinte días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia