Instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional inicial no curso 2012/2013

Ven, 10/08/2012 - 09:20

Xúntase a Resolución do 30 de xullo de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional inicial no curso 2012/13.