Prazos de admisión do alumnado en programas de cualificación profesional inicial e instrucións para o seu desenvolvemento no curso 2012/2013

Ven, 10/08/2012 - 09:10

Xúntase a Resolución do 31 de xullo de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se determinan os prazos de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que impartan programas de cualificación profesional inicial e se ditan instrucións para o seu desenvolvemento no curso académico 2012/13.