Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Publicación da listaxe provisional de destinos para o curso 2012/2013, entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, ..., que non teñan destino definitivo ou que sexan desprazados por falta de horario, reingresados...

Mar, 31/07/2012 - 14:30

Xúntase a listaxe provisional de destinos para o curso 2012/2013, entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, ..., que non teñan destino definitivo ou que sexan desprazados por falta de horario, reingresados...

  • O prazo para as posibles renuncias e reclamacións de acordo coa base trixésima e trixésima segunda da Orde do 5 de xuño de 2012 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o curso académico 2012-2013 é desde o 1 de agosto ata o 3 de setembro, ámbolos dous incluídos.
  • As reclamacións e posibles renuncias faranse por escrito e dirixiranse á Subdirección Xeral de Recursos Humanos (Servizo de Secundaria)