Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Resolución do 15 de xuño de 2012 pola que se nomea presidente da comisión de supervisión das cualificacións outorgadas no segundo curso de bacharelato no ano académico 2011/2012

Mér, 05/09/2012 - 10:15

Resolución do 15 de xuño de 2012 pola que se nomea ao subdirector xeral de Aprendizaxe Permanente e Ensinanzas de Réxime Especial, Juán Durán Alonso, presidente da comisión de supervisión establecida na Orde do 22 de abril de 2010, pola que se establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso do bacharelato establecido na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio (DOG do 4 de maio), por substitución de Manuel Corredoira López.