Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

De acordo co establecido na base viséxima da Orde do 5 de xuño de 2012, ábrese un prazo para que o persoal docente do corpo de mestres que non acadou destino no concurso de traslados formule as reclamacións que entenda oportunas

Ven, 22/06/2012 - 12:48

De acordo co establecido na base viséxima da Orde do 5 de xuño de 2012 pola que se ditan normas para a adxudicación de destinos provisionais, ábrese un prazo de 10 días naturais para que o persoal docente do corpo de mestres que non acadou destino no último concurso de traslados formule as reclamacións que entenda oportunas.

Xúntase a listaxe dos mestres suprimidos, en expectativa de destino e en prácticas coas especialidades que teñen recoñecidas.