Resolución do 10 de maio de 2012 pola que se regulan os contratos-programa e se establecen as condicións para desenvolver a convocatoria de novos programas para o curso 2012/2013

Xov, 07/06/2012 - 09:00

Xúntase a Resolución do 10 de maio de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan, con carácter experimental, os contratos-programa e se establecen as bases para a convocatoria e selección de programas dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación primaria e secundaria dependentes desta consellería.

O programa que elaboren os centros poderá recoller unha ou varias das actuacións que se relacionan a continuación, considerando as necesidades e intereses dos seus destinatarios:

1. Reforzo, orientación e apoio.

2. Mellora da lectura, escritura e cálculo.

3. Mellora da convivencia.

4. Redución do abandono escolar.

5. Mellora do nivel de coñecementos para acadar a excelencia.

  • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.