Publicación da orde pola que se resolven as axudas de FCT do ano 2009 (2º prazo)

Mér, 24/02/2010 - 09:12

Xúntase a Orde do 31 de decembro de 2009, pola que se resolve a convocatoria do 30 de abril de 2009, pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo correspondentes aos estudos de ciclos formativos de grao medio e superior de formación profesional, módulos profesionais experimentais, artes plásticas e deseño, ensinanzas deportivas e programas de cualificación profesional inicial.