Comision de habilitación do Departamento Territorial de Pontevedra. Listaxe de resolucións sobre as reclamacións

Ven, 19/02/2010 - 14:33

Relación de resolucións sobre as reclamacións recibidas contra as habilitacións concedidas e denegadas a funcionarios do corpo de mestres nas reunións da comisión de habilitación de Pontevedra correspondente o concurso xeral de traslados do corpo de mestres, celebradas o 20, 21 e 22 de xaneiro de 2010.

Contra estas resolucións pódese interpoñer recurso de alzada diante do Conselleiro de Eduación e O.U. no prazo dun mes.

Menú Advertisement

Habilitacións

Sen términos