Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Realización da avaliación de diagnóstico 2011/2012 os días 9 e 10 de maio en 2º curso de educación secundaria obrigatoria e os días 23 e 24 de maio en 4º curso de educación primaria

Mér, 02/05/2012 - 17:50

Envío de instrucións aos centros educativos: 30 de abril de 2012

Data de apertura da aplicación informática avaldia: 3 de maio de 2012

Materiais para a realización da proba: os materiais para a aplicación da proba (cadernos e cuestionario) faranse chegar aos centros educativos con anterioridade ao día de aplicación da proba.

Realización da proba:

Educación secundaria obrigatoria

Día 9 de maio:

 • Competencia matemática
 • Descanso
 • Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico

Día 10 de maio:

 • Competencia en comunicación lingüística
 • Descanso
 • Cuestionario de contexto

Educación primaria

Día 23 de maio:

 • Competencia matemática
 • Descanso
 • Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico

Día 24 de maio:

 • Competencia en comunicación lingüística
 • Descanso
 • Cuestionario de contexto

Calquera incidencia relativa á aplicación informática debe ser posta en coñecemento da Unidade de Atención a Centros (UAC) a través de


Máis información