I Encontro de Atención á Diversidade desde os Departamentos de Orientación e o Equipo de Orientación Específico da Coruña

Dom, 04/03/2012 - 14:33
I Encontro de Atención á Diversidade desde os DO e o EOE da Coruña
I Encontro de Atención á Diversidade desde os DO e o EOE da Coruña

O próximo dia 21 de marzo de 2012 vaise desenvolver no Salón de actos da UNED o “I Encontro de Atención á Diversidade desde os Departamentos de Orientación e o Equipo de Orientación Específico da Coruña”.

Este encontro entre profesionais está organizado polo Centro Autonómico de Formación e Innovación, os Centros de Formación e Recursos de Ferrol e da Coruña en colaboración co Equipo de Orientación Específico da Coruña.

Entre as finalidades do Encontro están a de optimizar a colaboración na prevención e intervención educativas entre os Departamentos de Orientación e o Equipo de Orientación Específico, así como a de crear unha rede de formación e intercambio onde compartir modelos, protocolos, materiais e recursos que contribúan á mellora da atención á diversidade e da orientación educativa e profesional.