Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Publicación das puntuacións provisionais e relación de excluídos do baremo para impartir docencia de relixión católica, no nivel de ESO e Bacharelato nos centros docentes públicos

Mar, 28/02/2012 - 09:30

Xúntase o Anuncio do 23 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos do baremo para impartir docencia de relixión católica, no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato nos centros docentes públicos que dependen desta consellería, aberto mediante a Resolución do 23 de xaneiro de 2012 desta dirección xeral (Diario Oficial de Galicia do 30 de xaneiro).