Hora de ouro
Ven, 17/02/2012 - 09:55

fr. subst. Primeira hora tras o accidente. Neste intervalo a atención sanitaria é decisiva para a supervivencia das persoas accidentadas.