Resolución pola que se designan os membros e se fai pública a composición do xurado de selección dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior 2021-2022

Xov, 30/03/2023 - 10:39

Xúntase a Resolución do 21 de marzo de 2023, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se designan os membros e se fai pública a composición do xurado que seleccionará, analizará e valorará as solicitudes das persoas aspirantes aos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2021/22.