Congreso de convivencia e benestar emocional

Lun, 13/02/2023 - 14:43
Congreso de convivencia e benestar emocional
Congreso de convivencia e benestar emocional

Esta actividade vai dirixida en primeiro lugar ás persoas dinamizadoras da convivencia/persoas coordinadoras do benestar e protección; no caso de quedar prazas vacantes, daráselle prioridade ás persoas que exerzan a xefatura do departamento de orientación.

Referencia: X2214007

Centro de formación e recursos: Servizos Centrais

Temporalización:  07/03/2023  -  07/03/2023

Data límite de inscrición: 20/02/2023

Lugar: Santiago de Compostela

Prazas:  1300

Horas presenciais: 8

Obxectivos

  1. Impulsar unha formación específica no ámbito da convivencia e do benestar emocional. 
  2. Sensibilizar sobre a importancia do papel dos centros educativos para garantir un bo clima de convivencia e o benestar emocional da comunidade educativa. 
  3. Potenciar o intercambio de boas prácticas e experiencias en materia de convivencia e benestar emocional. 

Contidos

  1. O papel dos centros educativos para garantir un bo clima de convivencia. 
  2. O fomento do benestar emocional nos centros educativos. 
  3. As boas prácticas en materia de convivencia e educación emocional.