Orde do 25 de novembro de 2022 pola que se modifica a Orde do 26 de outubro de 2022 pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación

Mar, 29/11/2022 - 11:28

Orde do 25 de novembro de 2022 pola que se modifica a Orde do 26 de outubro de 2022 pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades (código de procedemento ED013A).

De conformidade coa devandita Orde ampliase o prazo de presentación de solicitudes establecido na convocatoria do concurso específico por un prazo de cinco (5) días hábiles, polo tanto o prazo amplíase ata o 21 de decembro.