Publicación da listaxe provisional de persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao curso de especialización en formación pedagóxica e didáctica do profesorado técnico en FP para o curso 2022/23

Ven, 28/10/2022 - 14:08

Xúntase a listaxe provisional de centros e persoas coordinadoras e titoras do prácticum correspondente ao curso de especialización en formación pedagóxica e didáctica do profesorado técnico en formación profesional para o curso 2022/23.

Ábrese un prazo de cinco días hábiles a partir do día da publicación deste anuncio, para facer as alegacións que se consideren ao correo electrónico formacion.fprofe@edu.xunta.gal