Un total de 66 ciclos de FP incorpóranse ao modelo plurilingüe no curso 2022/23

Engádense aos 57 que comezaron o ano pasado e que no vindeiro curso impartirán módulos de segundo curso en outros idiomas

A formación en linguas estranxeiras desenvolverase en inglés, francés ou portugués

Xov, 11/08/2022 - 11:29

A Xunta vén de publicar no Diario Oficial de Galicia a resolución definitiva pola que se autoriza un total de 66 ciclos formativos plurilingües que comezan no curso académico 2022/23 en 33 centros educativos galegos. En 57 deles a formación realizarase a través de módulos en inglés, en dous deles en inglés e francés e en sete en portugués. Estes novos ciclos súmanse aos 57 iniciados no pasado curso 2021/22, que no vindeiro curso impartirán módulos de segundo curso en outros idiomas.

Deste xeito, este ano haberá en Galicia un total de 33 centros con esta oferta (seis máis ca no pasado curso) a razón de 13 na provincia da Coruña, 4 en Lugo, 5 en Ourense, e 11 en Pontevedra. Aos que impartían ciclos plurilingües o curso pasado incorpóranse o CIFP Politécnico de Santiago, CIFP Compostela, CIFP Fraga do Eume, CIFP Imaxe e Son, CIFP Paseo das Pontes, IES Poeta Díaz Castro, CIFP Fermín Bouza Brey.

Estes ciclos correspóndense con 71 titulacións diferentes de FP que impartirán parte do seu currículo nunha lingua estranxeira neste curso 2022-23.

Mellora das competencias lingüísticas

Os ciclos formativos plurilingües teñen como finalidade a mellora das competencias lingüísticas do alumnado de FP co obxectivo de mellorar a súa inserción laboral e a competitividade dos sectores produtivos. Neste sentido, o desenvolvemento de habilidades de comunicación oral e escrita en linguas estranxeiras facilitará o desempeño laboral dos titulados no espazo europeo, na liña de internacionalización da FP que está a impulsar a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades a través de iniciativas como o programa Erasmus+.

Ademais, esta liña de acción dá resposta ás necesidades de formación e competencias lingüísticas expostas polas empresas e institucións que participan nos proxectos de FP dual de Galicia.

Os novos proxectos formativos plurilingües autorizados para o curso 2022/23 son os reflectidos na seguinte táboa:

Provincia
Concello
Centro
Ciclo
Idioma dos módulos non lingüísticos
A Coruña
Culleredo
CIFP Universidade Laboral
Prevención de riscos profesionais
Portugués
Acondicionamento físico
Inglés
Mecatrónica industrial
Inglés
A Coruña
Santiago de Compostela
IES Plurilingüe Rosalía de Castro
Guía, información e asistencia turísticas
Inglés (1º)
Francés (2º)
A Coruña
Santiago de Compostela
CIFP Politécnico de Santiago
Laboratorio de análise e de control de calidade
Inglés
A Coruña
Santiago de Compostela
CIFP Compostela
Dirección de servizos de restauración
Inglés
A Coruña
Ferrol
CIFP Leixa
Deseño e edición de publicacións impresas e multimedia
Inglés
A Coruña
Santiago de Compostela
IES San Clemente
Sistemas microinformáticos e redes
Portugués
Administración de sistemas informáticos en rede
Portugués
Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma
Inglés
Desenvolvemento de aplicacións web
Inglés
A Coruña
Coristanco
EFAG Fonteboa
Guía no medio natural e de tempo libre
Inglés
Gandaría e asistencia en sanidade animal
Inglés
Transporte e loxística
Inglés
A Coruña
A Coruña
CIFP Ánxel Casal - Monte Alto
Audioloxía protésica
Inglés
A Coruña
A Coruña
CIFP Someso
Programación da produción en fabricación mecánica
Inglés
A Coruña
Pontedeume
CIFP Fraga do Eume
Dirección de servizos de restauración
Portugués
A Coruña
Santiago de Compostela
IES A Pontepedriña
Comercio internacional
Inglés
A Coruña
A Coruña
CIFP Imaxe e Son
Iluminación, captación e tratamento de imaxe
Inglés
A Coruña
A Coruña
CIFP Paseo das Pontes
Confección e moda (FP dual)
Inglés
Lugo
Chantada
IES Val do Asma
Desenvolvemento de aplicacións web (FP dual)
Inglés
Lugo
Lugo
CIFP Politécnico de Lugo
Ensinanza e animación sociodeportiva
Inglés
Lugo
Lugo
CIFP As Mercedes
Automoción
Inglés
Mantemento aeromecánico de avións con motor de turbina
Inglés
Lugo
Guitiriz
IES Poeta Díaz Castro
Soldadura e caldeiraría
Portugués
Ourense
Ourense
CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Administración de sistemas informáticos en rede
Portugués
Desenvolvemento de aplicacións web
Inglés
Laboratorio de análise e de control de calidade
Inglés
Laboratorio clínico e biomédico
Inglés
Hixiene bucodental
Inglés
Química e saúde ambiental
Inglés
Ourense
Ourense
CPR Santo Cristo
Administración e finanzas
Inglés
Ourense
Ourense
CIFP A Farixa
Axencias de viaxes e xestión de eventos
Inglés
Guía, información e asistencia turísticas
Inglés
Ourense
Vilamarín
IES de Vilamarín
Xestión de aloxamentos turísticos
Inglés
Xestión de aloxamentos turísticos (FP dual)
Inglés
Dirección de cociña
Inglés (1º e 2º)
Francés (2º)
Dirección de servizos de restauración
Inglés
Ourense
Ourense
CIFP Portovello
Asistencia á dirección
Inglés
Xestión de vendas e espazos comerciais
Inglés
Pontevedra
Caldas de Reis
CPR Plurilingüe San Fermín
Actividades comerciais
Inglés
Pontevedra
A Estrada
IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez
Administración e finanzas
Inglés
Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma (FP dual)
Inglés
Deseño e amoblamento (FP dual)
Inglés
Pontevedra
Vigo
CPR Plurilingüe San Miguel 2
Informática e comunicacións
Inglés
Informática de oficina
Inglés
Pontevedra
Vigo
CPR San Miguel
Servizos administrativos
Inglés
Servizos comerciais
Inglés
Xestión administrativa
Inglés
Instalacións de telecomunicacións
Inglés
Pontevedra
Vigo
CPR Daniel Castelao
Xestión administrativa
Inglés
Instalacións eléctricas e automáticas
Inglés
Administración e finanzas
Inglés
Administración de sistemas informáticos en rede
Inglés
Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma
Inglés
Pontevedra
Vigo
CIFP Manuel Antonio
Química industrial
Inglés
Anatomía patolóxica e citodiagnóstico
Inglés
Patronaxe e moda
Inglés
Pontevedra
Vilagarcía de Arousa
IES Fermín Bouza Brey
Comercio internacional
Inglés
Pontevedra
Vigo
CIFP Valentín Paz Andrade
Deseño e amoblamento
Portugués
Pontevedra
Vigo
CPR Marcote
Comercio internacional
Inglés
Pontevedra
O Porriño
IES Ribeira do Louro
Administración e finanzas
Inglés
Comercio internacional
Inglés
Pontevedra
Pontevedra
CIFP Carlos Oroza
Cociña e restauración
Inglés
Xestión de aloxamentos turísticos
Inglés
Xestión de aloxamentos turísticos (FP dual)
Inglés

 

Esta actuación encádrase dentro do Programa de Cooperación Territorial «Plan de Modernización de la Formación Profesional», e da Estratexia de Formación Profesional Galicia 2030. Poderá ser obxecto de cofinanciamento polo Ministerio de Educación e Formación Profesional e pola Unión Europea-NextGenerationEU no marco do programa de cooperación territorial «Plan de modernización de la formación profesional», destinado ao redimensionamento da oferta de formación profesional, no marco do Compoñente 20 «Plan estratéxico de impulso da formación profesional», do Mecanismo de recuperación, transformación e resiliencia.