Admisión a ciclos formativos de formación profesional. Listaxes definitivas de solicitudes. Curso 2022-2023

Mar, 19/07/2022 - 09:10

Publicación das listaxes definitivas de solicitantes de admisión a ciclos formativos de formación profesional en réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas en modalidade presencial e en modalidade a distancia.