Orde do 29 de xuño de 2022 pola que se resolve a adxudicación de axudas ao alumnado do Sistema universitario de Galicia para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2022, co obxecto de coñecer a lingua dese país

Ven, 08/07/2022 - 10:19

Xúntase a Orde do 29 de xuño de 2022 pola que se resolve a adxudicación de axudas ao alumnado do Sistema universitario de Galicia para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2022, co obxecto de coñecer a lingua dese país, convocadas pola Orde do 22 de novembro de 2021.