Orde do 28 de xuño de 2022 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2020/21

Xov, 07/07/2022 - 09:36

Xúntase a Orde do 28 de xuño de 2022 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2020/21, convocados pola Orde do 8 de marzo de 2022 (Diario Oficial de Galicia número 55, do 21 de marzo).